EVSU ARITMA(Pusula Çevre Teknolojileri Arıtma Sis ve Dan San ve Tic Ltd Şti) satışını yaptığı ürünler için garanti belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde üretim hatalarına karşı sorumludur.

Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
Ürün garanti süresi içerisinde üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde ücretsiz olarak onarılır ve müşteriye teslim edilir.

Müşteri arızalı ürününü firmaya gönderirken, kargo bedelini ödemekle yükümlüdür. Kargo bedeli ödenmeyen ürünler kabul edilmez. işlemleri tamamlanan ürün müşteriye geri gönderilirken kargo alıcı ödemeli olarak gönderilmektedir.
Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, onarımda geçen sure garanti süresine eklenir. Malın onarım süresi en fazla 30 iş günüdür. Ürünün azami onarım süresi ürünün teknik servise ulaştığı tarihten itibaren başlar.
Garantili bir üründe, onarımın garantili olabilmesi için müşteri garanti belgesini (onaylanmış ve doldurulmuş olması esasdır) ya da satış faturasını ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumda ürün garantili onarılmaz.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar firmamıza yazılı olarak bildirilmelidir.
Garanti şartları ile igili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Garantinin Geçerlilik Koşulları ve Kapsamı

Garanti süresi 2 İKİ YIL olup, garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİ veya ÜRÜN FATURASI 'nın ibrazı şart olduğundan, Garanti Belgesi veya faturasını, garanti süresince saklanmalıdır.
Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
Firmamız tarafından verilen GARANTİ, söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalar da garanti dışıdır.
Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım ve montaj hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
Voltaj uyumsuzluğu, hatalı elektrik donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez